Beorigo - Pasáž Archa  / Praha

CVRK - Letná, Václavské námestí - pasáž u Stýblů, Vinohradská 36  / Praha

Restart - Brno

Miestni - Považská Bystrica Slovensko

Pura Vida - Brno již brzy